Rreth Nesh | Dekorimi Group | dekorimi.com

Dekorimi

Rreth nesh

Historiku

 • 1995
  Kompania “DEKORIMI” NPSH është themeluar në ushtrimin e veprimtarisë prodhim të shtyllave të gatshme dekorative të brendshme dhe të jashtme për shtëpi banimi si dhe për kufizime të të gjitha formave. Aktiviteti i kësaj firme ka funksionuar në fillim për treg të brendshëm .Kjo veprimtari selin e ndërmarrjes e ka pasur në fshatin Babaj i Bokës-Gjakovë dhe ka funksionuar gjerë në fund të vitit 98-fillimi i luftës./div>
 • 2000

  Kjo ndërmarrje ka fituar lokacion të ri dhe aktivitetin e vet e ka zhvilluar në rrugën Dardania në magjistralen Gjakovë Pejë-pranë fabrikës “Emin Duraku”- Gjakovë.

  Kjo veprimtari përveq prodhimit ështe hapur edhe me degen e tregtisë duke importuar fasadë – laminat dhe ngjyra që kanë pasuar me të gjitha shërbimet e tyre/div>

 • 2004
  Kjo veprimtari dita ditës është zgjeruar në të gjitha aspektet në sasi dhe cilësi dhe në vitin 2004 “DEKORIMI” NPSH ka filluar të prodhojë edhe llajsne nga MDF të të gjitha llojeve duke përfshirë tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
 • 2014

  Në vitin 2014 kjo ndërmarrje ka arritur suksese edhe më të mëdha, ashtu që është shprehur nevoja që të rritet kapaciteti i prodhimit dhe i tregtisë dhe sot kjo ndërmarrje funksionon me kapacitete të devotshme kualitative të komunitetit që punon brenda dhe jashtë e poashtu dhe me kualitetin e teknologjise më moderne dhe më bashkohore të kohës.