“Dëshmorët e Hereqit” Nr.11,
Gjakovë, 50000, Kosovë

TEL: +383 44 292 105

E-MAIL: info@dekorimi.com

Ali Syla

Drejtor Gjeneral

Nevruz Syla

Përgjegjës për fasada

Bashkim Syla

DREJTOR GJENERAL I SHITJES

Delvina Hoxha

Kordinatore

Abedin Syla

Përgjegjës për Laminat- shitje