B 801 – Cornice

Anësore e murit dhe tavanit
Përmasat: 1 x 3 x 200 cm

Linja: Italstyl
Materiali: XPS Polistireni i ekstruduar
Stili: Modern i qetë

Përshkrim